Biuro
Konstrukcyjne

Büro für
Tragwerksplanung

OfertaLeistungen
O nasÜber uns
BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYJNE STARHOME Nasza firma powstała w 2017 roku jako kontynuacja działalności STARHOME-Nadzory budowlane istniejącej od 2010 roku. Obecnie głównym profilem działalności firmy są usługi z zakresu projektowania konstrukcji żelbetowych. Jesteśmy grupą inżynierów budownictwa z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywaliśmy pracując zarówno na budowach jak i dla biur projektowych w Niemczech, Austrii oraz Polsce. W naszej pracy do sporządzania rysunków oraz modelowania 3D wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie AllPlan-Nemetschek, które znacznie usprawnia proces projektowy.
Unsere Firma ist 2017 als Fortsetzung der Tätigkeit der seit 2010 bestehenden Starhome-Bauleitung entstanden. Unsere Haupttätigkeit konzentriert sich zur Zeit auf Planen der Stahlbetonkonstruktionen. Wir sind Bauingenieure mit langjähriger Berufserfahrung, die sowohl während der Arbeit auf Baustellen, als auch für Büros für Tragwerksplanung in Deutschland, Österreich und Polen gesammelt wurde. Zum Anfertigen der Pläne und zum 3D-Modelieren benutzen wir die neueste Software AllPlan-Nemetschek, die den Designprozess erheblich verbessert.
OfertaLeistungen

Nasza Działalność koncentruje się głównie na projektowaniu konstrukcji żelbetowych. Wykonujemy plany konstrukcyjne dla budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych i biurowych.

Unsere Haupttätigkeit konzentriert sich auf die Planung von Stahlbetonkonstruktionen. Leistungsschwerpunkt ist Erstellung der Pläne im Wohnungs-, Industrie- und Gewerbebau.

  • Wykonywanie obliczeń statycznychStatische Berechnung
  • Wykonywanie planów szalunkowychAnfertigen von Schalplänen
  • Wykonywanie planów zbrojeniowychAnfertigen von Bewehrungsplänen
  • Wykonywanie planów elementów prefabrykowanychFertigteil-Elementplanung
  • Wykonywanie modeli 3D-BIMErstellung von 3D BIM-Modellen
Rok
Założenia
Gründungsjahr
2017
Ilość
Inżynierów
Ingenieure
im Team
12
Ilość
Projektów
Abgeschlossene
Projekte
100+
Portfolio

Obok znajdują się wybrane plany szalunkowe oraz zbrojeniowe zrealizowanych przez naszą firmę projektów.

Nachfolgend finden Sie die ausgewählte Schal- und Bewehrungspläne der von unserer Firma realisierten Projekte.

Kontakt

Starhome Sp. z o.o.

Ludwinowska 7/9

30-331 Kraków

Polen

e-mail: biuro@starhome.pl

Telefon: +48 603 709 749

KRS 0000702266

NIP 6751623667